Design a site like this with WordPress.com
Get started

கோடுமதன் கோடிலாததும்

1)
கோடில்
இப்பக்கமும் இல்லை
அப்பக்கமும் இல்லை
கோட்டின் மேலும் இல்லை
கோட்டின் அங்கமும் இல்லை
அந்தரவெளியில் அலைந்துவிட்டு
கோட்டில் அலைவு
என் கால்கள் மெல்ல
சாய்ந்தது…

2)
என் கோடற்ற தன்னந்தனியான
வனாந்திரத்தில் மாமிசம் புசிக்கும் விலங்குகள் உண்டு.
தன் மாமிசத்தையே இத்தனை
தீவிரமாய் பொதக்கென அள்ளித் திணிப்பது விசித்திரமாய் தோன்றவில்லை எனக்கு.
தன் சதை திரட்சியை
கூறு போட்டு விற்பதில்
எவ்வளவு பேராசை
கொள்ளுகிறது
முடமான மனம்.
கோடற்ற நிலை
ஏய்த கோடெதுவோ
அதை அழி அல்லது
அந்தரவானில் உலா
போ.

3)
வழமைக்கு மாறாக
நேற்றும் இன்றும்
இன்றேன்
நிற்பதில்லை
ஏன் நிற்கவியலாது
ஒன்றோடொன்று
ஒன்றிணைந்த
கலவை உண்டாவதா ?
உண்டாவது இருக்கட்டும்
கோடில் முட்டிய சுவர்
இத்தனை படையெடுப்பு
செய்த பின்னும்
தளராத பலம் கொண்டது
கோடின் மகத்துவமா
கோடற்ற தோல்விமயமா
ஏதுமில்லை
இரண்டுமில்லை
எல்லாம்.

4)
மார்பின் கோடில்
சறுக்கி சறுக்கி
விளையாடி
கோடழி உற்சவம்
தினந்தோறும்
நிகழும்.

மெஹந்தி சர்க்கஸின் சமூக ஊடறுப்பு

மெஹந்தி சர்க்கஸின் சமூக ஊடறுப்பு 😥

மனசுல இருக்கவன் தா புருசன்/பொண்டாட்டி

இந்த வசனமே தேம்பி தேம்பி அழுகை வரவழைக்கிறது.

முடியவில்லை

காதலுக்கேது இத்தசை பிண்டம்.

காதல் ஆன்மத்தின் ஊடுருவல்
காதல் உணர்வின் உன்மத்தம்

காதல் அனர்த்ததின் அமைதி
காதல் தொடார்பின் முடிவிலி

மெஹந்தி என்னையும் காதலிக்கிறாள் போலும்
இன்னும் அவள் என் வருகையை எதிர்பார்த்தபடி காத்திருப்பாள் ஏனெனில் அவள் இவ்வுலகில் நம்பும் ஒரே உயிரி நானாக மட்டுமே இருக்க நினைப்பவள்…. ❤ :* :* :* :* :* :* :*

எனக்கு
யாருமில்லை
நான்
கூட.
– நகுலன்.

ஆம் மெஹந்தி… ❤ ❤ ❤

பிண்டம்

நானொரு ஆருமற்ற
ஆனாதை பிண்டம்
வருஷா வருஷம்
வந்து துவைக்கும்
திதி நாளன்று
வீசி உள் துரத்தும்
ஜென்மால்யா பிண்ட
உருண்டை கரைந்து
போவது கண்டோ
எவ்வித எத்தனமும்
அற்று எதிர்வரும்
தவசத்திற்கு
தலைமேல் கை

வைத்து நிற்பர்
தனக்கு தவசம்
செய்ய வக்கற்றவர்கள்….

ச.ரே அச்சமிலான்

வாழ்வின் ஊழ்

உயிரின் நிலமகளே

எமையெவ்விதமதாங்கி

நிற்கின்றன இப்போதும்

உன்றன் கருவறை

பெற்றவையே பரிகசிக்கும்

இந்நிலையிலும்

நீயே எமை அணைத்து

உன்னோடு சேர்க்கிறது

வாழ்வினூழ்.


ச.ரே.அச்சமிலான்

காதல் கண்ணிகள்

நீ
அங்கே
ஒழுகிய குடமாய் திளைக்க
நானிங்கே இலைகளை
பிழிந்துக் கொண்டிருக்க
நூறிலக்க அணுக்கள் ஊதாரியாகத் திரியுமோ.

ச.ரே. அச்சமிலான்

உடைக்கப்பட்டது கண்ணாடி

தாம் பாட்டிற்கு ஒரு

பக்கம் நிலையாக நின்றுக்

கொண்டிருக்கிறேன்

தனிச்சுவராக.

என் மூன்று திசையில்

நாற்றம் பிடித்த சுவர்கள்

மலம் படிந்த மஞ்சள்

கறைகளின் எச்சம்

மணற்தரையில் மற்றதின்

வாய் கழிவுநீர்

குட்டை,எரிகள்

ஆக பிம்பம்.

மையத்தில் நச்சுப்

பாம்பின் ஸ் என்கிற

ஓசை தேற்றம்.

யாரேனும் வெளியிலிருந்து

கற்கள் வீசினால்

என்னை பாம்பு தன் கொடிய

நச்சை உமிழ்ந்து கடுமையான

சண்டையிடும்.

தாக்கியது யாரோ

உடைக்கப்பட்டது

என்னை .

மலக்குவியலை

நான் வேற்றுவன் தந்த
மலக்குவியலை
என்னவென்று கேட்காமல்
அள்ளித் திணித்தேன்
எனது நாவுள்
கையிலிருந்த அதன்
மீதியை எதிரில்
நின்றவர்களுக்கும்
எதுவும் சொல்லாமல்
வாயிலும் போட சொன்னேன்
தின்னவும் செய்தார்கள்
அதில் மீந்த மலக்குவியலை
மற்றவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தனர்
அந்த மற்றவர்களும் அதே
திணிப்பை தவறாமல்
செய்தனர்;
ஏன்,
எதற்காக உண்டோம்
அதுயென்ன பயன்
தந்ததென தெரியாமல்
புரியாமலே தொடர்கிறது
மலக்குவியல் பகிரும்
வேலை மட்டுமேன்.

ச.ரே.அச்சமிலான்