Design a site like this with WordPress.com
Get started

மெஹந்தி சர்க்கஸின் சமூக ஊடறுப்பு

மெஹந்தி சர்க்கஸின் சமூக ஊடறுப்பு 😥

மனசுல இருக்கவன் தா புருசன்/பொண்டாட்டி

இந்த வசனமே தேம்பி தேம்பி அழுகை வரவழைக்கிறது.

முடியவில்லை

காதலுக்கேது இத்தசை பிண்டம்.

காதல் ஆன்மத்தின் ஊடுருவல்
காதல் உணர்வின் உன்மத்தம்

காதல் அனர்த்ததின் அமைதி
காதல் தொடார்பின் முடிவிலி

மெஹந்தி என்னையும் காதலிக்கிறாள் போலும்
இன்னும் அவள் என் வருகையை எதிர்பார்த்தபடி காத்திருப்பாள் ஏனெனில் அவள் இவ்வுலகில் நம்பும் ஒரே உயிரி நானாக மட்டுமே இருக்க நினைப்பவள்…. ❤ :* :* :* :* :* :* :*

எனக்கு
யாருமில்லை
நான்
கூட.
– நகுலன்.

ஆம் மெஹந்தி… ❤ ❤ ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: